dijagnostika

Raspolažemo najmodernijim dijagnostičkim alatima za profiliranje funkcioniranja pojedinaca, timova i cijelih organizacija. Kao i fotografija ili rendgenska snimka, profil nam daje sliku osobe/organizacije onog trenutka kada je fotografirana.

Analizu potencijala djelatnika provodimo vrhunskim specijalističkim instrumentima. Tipična područja koja je moguće analizirati su:

  • Motivacija i potrebe: struktura i intenzitet motivacije, motivatori.
  • Sposobnosti: opća inteligencija (g), verbalne (jezične, komunikacijske), neverbalne (logičke, kombinatoričke), numeričke i spacijalne (vizalizacijske, anticipacijske) sposobnosti.
  • Profesionalne sklonosti: sklonost pojedinim profesijama i vrstama rada.
  • Opće funkcioniranje u radu: razina motiviranosti, uklopljenosti u trenutno radno okruženje, organiziranosti, operativnosti, otvorenosti za nove stvari…
  • Osobnost u odnosu na radno mjesto: razina ekstrovertnosti, emocionalne staloženosti, topline u komunikaciji, samouvjerenosti, otvorenosti i pristupačnosti, hrabrosti u socijalnim interakcijama, probitačnosti, poduzetnosti, kreativnosti, sklonosti vođenju…
  • Emocionalni (podsvjesni) profil: funkcioniranje dubljih slojeva osobnosti, sklonosti/aspiracije prema određenim načinima i obrascima ponašanja, intrinzična motivacija, integrirane specifične kompetencije i mogućnosti.
  • Prodajne kompetencije: informiranost o kupcima i tržištu, planiranje i organiziranje prodajnih aktivnosti, prodajne vještine, upravljanje sobom u prodaji, provođenja prodajnih ciljeva, prodajne strategije i procesa tvrtke te  prodajna administracija.
  • Voditeljske kompetencije: vođenje tima, vođenje kroz promjene, usmjerenost na rezultate, strateško razmišljanje, vlastiti razvoj, razvoj drugih ljudi i način rada u timu.
  • Funkcioniranje organizacije: organizacijska kultura i klima, dinamika grupe/tima, poslovne jedinice ili cijele organizacije, disfunkcije, motiviranost, vrijednosti, karakteristike grupne osobnosti, razina organizacijske zrelosti – na način kojim se izmjerene vrijednosti mogu usporediti s prosjekom u međunarodnim tvrtkama u Europi i svijetu.