Integral School of OD (ISOD)

Najnapredniji modeli razvoja zaposlenika i organizacija potječu iz Integralne teorije.
Integral School of Organization Development prenosi ih izravno od autora!

Za većinu ljudi i organizacija razvoj je nešto što im se “događa”, a ne nešto čime svjesno upravljaju. Integralni model razvoja objašnjava principe po kojima se odvija razvoj ljudi i organizacija, te kako se tim procesom može upravljati.

Škola studentima prenosi najnovije modele, tehnike i alate za upravljanje razvojem ljudi i organizacija.

NAUČITE, UVJEŽBAJTE

 • Kako poboljšati performanse zaposlenika i organizacije?
 • Koji alati i na koji način pomažu u kriznom upravljanju?
 • Kako mijenjati temeljna uvjerenja i vrijednosti u organizaciji?
 • Kako razviti svjesne, proaktivne i odgovorne zaposlenike?
 • Kako se prilagoditi naglo smanjujućim ili narastajućim tržištima?
 • Kako potaknuti kreativnost i inovativnost kod zaposlenika?
 • Kako restrukturirati organizaciju (provesti “turnaround”)?
 • Kako razvijati ne samo kompetencije, već i osobnost zaposlenika?
 • Kako upravljati evolucijom organizacije i njenim promjenama?
 • Kako voditi proces organizacijskog razvoja i razvojne intervencije?
 • Na koji način i kojim alatima provesti dijagnostiku organizacije?
 • Kako na temelju dijagnoze planirati i dizajnirati intervencije?
 • Kako intervenirati u organizacijsku kulturu, strukturu i procese?
 • Koje se prepreke tipično susreću u provođenju OD intervencija?
 • Zašto su neke intervencije uspješne, a druge neslavno propadaju?

INTEGRALNA ŠKOLA

Kenneth E. Wilber, utemeljitelj Integralnog Instituta, jedan je od najpoznatijih znanstvenika i istraživača razvoja ljudi i sustava. Povezao je radove vodećih mislioca u tom području, stvorivši Integralnu teoriju. Od svoje 27. godine objavio je više od 30 knjiga o principima i praksi razvoja, a zbog iznimnog doprinosa razumijevanju razvoja često ga se popularno naziva “Einsteinom istraživanja svijesti”.

ken

CURRICULUM

 • Što je organizacijski razvoj (OD) i odakle potječe? (Valle)
 • Kartografija razvoja i integralni model (Wilber)
 • Mentorstvo u procesu integralnog razvoja (EMCC)
 • Upravljanje razvojem ljudi i organizacija (Valle)
 • Planiranje, strategije i intervencije u OD-u (Lewin)
 • Rizici i razlozi zašto OD intervencije propadaju (Lewin)
 • Samoorganizacija i autopoeza (Foerster, Maturana, Varela)
 • Metode kvadranata percepcije i višestruke perspektive (Wilber)
 • Tipologije i dijagnostičke metode u OD-u (Cattell, Keller, et.al.)
 • Višestruke linije razvoja (Gardner, Gebser, Fowler, Maslow, Piaget, et.al.)
 • Razine razvoja individualnog i kolektivnog ega (Loevinger, Greuter)
 • Imunost na promjene, metode 321 i Action Inquiry (Kegan, Torbert)
 • Organizacijske patologije i klinički organizacijski razvoj (de Vries)
 • Org. vrijednosti i model spiralne dinamike (Graves, Cowan, Beck)
 • Intervencije u kulturu i klimu organizacije (Schein et.al.)
 • Appreciative Inquiry (AI) metoda (Cooperrider)
 • Large Group Intervention (LGI) metode (Bunker, Alban et.al.)
 • Learning Organizations metode (Senge et.al.)
 • Dinamika mase, utjecaj i manipulacija (Cialdini, Berne, Bernays)
 • Stanja svijesti u promjeni i razvoju (Eriscson, Cade, Wise, Wilber)
 • Upravljanje ciklusima rada i odmora (Jacobson, Murphy, Loehr)
 • Održivi i transpersonalni razvoj (Senge, Scharmer, Grof, Wilber)

STUDENTI
autori
Program se posebno preporuča menadžerima, liderima, poduzetnicima, stručnjacima u području ljudskih resursa (HR) i organizacijskog razvoja (OD), trenerima, coachevima, mentorima, konzultantima te svima koji se žele razvijati i učiti o funkcioniranju ljudi, međuljudskih odnosa i organizacija.

SVJEDODŽBA

Po završetku školovanja stječe se Diploma in Organization Development and Mentoring. U skladu s osobnim ambicijama, polaznici mogu nastaviti školovanje za učitelja integralnog razvoja, usavršavati se kroz postdiplomski studij Sveučilišta Fielding ili certificirati od strane EMCC-a.

SUPERVIZORI

Vijeće supervizora škole čine: Core Integral, European Mentoring and Coaching Council i stučni časopis qLife.

ŠKOLARINA

Školarina iznosi 3.000 EUR + PDV i uključuje troškove upisa, predavača, prostora i radnih materijala. Školarina ne uključuje troškove prijevoza, smještaja i prehrane polaznika.

POSTUPAK UPISA

 1. Potrebno je ispuniti pristupnicu i dostaviti ju na jednu od kontakt adresa.
 2. Nakon što pošaljete pristupnicu, dobiti ćete upitnike koji se koriste pri upisu i u toku školovanja.
 3. Stručno vijeće škole obaviti će razgovor s kandidatima prije početka škole.
 4. Temeljem prikupljenih informacija o motivaciji, kompetencijama i radnom iskustvu, stručno vijeće odobriti će ili odbiti polazniku pristupanje školi. Informacije dobivene tokom upisnog procesa tretirati će se kao osobne i povjerljive.

ORGANIZACIJA

 • 8 dvodnevnih modula – 70% prakse (grupni rad, rad u trijadama/parovima, individualni rad), 30% teorije.
 • Početak: 21. i 22. 4. 2014. Termine održavanja studenti dogovaraju zajedno s voditeljima na prvom modulu.
 • Između modula: mentorska supervizija, rad s kolegama i samostalno, izrada diplomskog rada.
 • 1 završni dan – prezentacija i obrana diplomskog rada.
 • Lokacija: Hotel Tomislavov dom, Medvednica, Hrvatska.

KONTAKTI

Za prijave i informacije, slobodno kontaktirajte voditelje programa:
Daniela Miljan daniela.miljan@aspiria.org (+385) 091 234 1100
Ivan Miljan ivan.miljan@aspiria.org (+385) 091 234 1101