Svakom razvoju moguće je pristupiti različitim metodama. Nakon dijagnostike, definira se program razvoja pojedinca ili organizacije koji čine najprikladnije metode odabrane u odnosu na konkretnu organizaciju, situaciju i zadane ciljeve.

Spektar razvojnih metoda je sljedeći:

traka

Instrukcije

 • Kao instruktorima, naša je uloga da vam kažemo i pokažemo točno što i kako da radite. Vi radite točno tako kako vam je rečeno i ne odstupate od toga.
 • Preuzimamo punu odgovornost za vaš razvoj, pretpostavka je da u području instrukcije nemate prethodnog iskustva i morate učiti brzo. Instrukcije su najdirektivniji i najmanje fleksibilan način razvoja, no ujedno i vremenski najkraće traju.
 • Primjeri: Instruktor vožnje ili ronjenja, fitness instruktor, instruktor vojnih vježbi.

Trening

 • Kao treneri, zadaća nam je da vam kažemo i pokažemo što da radite. Vi ponavljate sve dok ne usavršite vještinu i u tom procesu imate određenu slobodu eksperimentirati – pod vodstvom i nadzorom trenera.
 • Trener preuzima većinu odgovornosti za vaš razvoj, vi preuzimate odgovornost za odstupanja od “recepta”.
 • Primjeri: Trening vještina rada na računalu (npr. korištenja AutoCAD-a), trening rada na CNC strojevima, trening prodajnih vještina (npr. up-selling), korištenja alata 360.

Edukacija

 • Naša je zadaća da vam prenesemo svoja znanja prema utvrđenom planu. Možemo diskutirati, možete postavljati pitanja i mi ćemo vam dati odgovore kako bi “popunili praznine”.  No, uglavnom se držimo zadanog plana i programa.
 • Kao edukatori preuzimamo odgovornost samo za to da vam najbolje što možemo prenesemo svoje znanje. Koliko ćete tog znanja usvojiti, koliko ćete naučiti – to ovisi o vama.
 • Primjeri: Učenje/studiranje marketinga, financija, prava, upravljanja organizacijskim sustavima i sl. stjecanje znanja.

Modeliranje

 • Radimo ono u čemu smo iskusni, “izverzirani” i uspješni, a na vama je da date sve od sebe da kopirate naš stil. Možemo i razgovarati o tome kako radimo to što radimo i zašto to radimo baš na taj način.
 • Mi preuzimamo odgovornost za svoje postupke, dok vi preuzimate odgovornost za kopiranje i učenje (”modeliranje”).
 • Primjeri: Učenje od ljudi s više iskustva, npr. liječnik stažist koji uči od specijalista pod supervizijom.

Savjetovanje (konzalting, ”consulting”)

 • Na temelju našeg znanja i iskustva, predlažemo vam nekoliko rješenja (obično 2 do 3) za vaš konkretan problem.
 • Mi preuzimamo odgovornost da vam pružimo odgovore (rješenja). Također, možemo preuzeti odgovornost i za djelomičnu ili potpunu implementaciju predloženog rješenja. Vi preuzimate punu odgovornost za odabir onoga što smatrate najboljim ponuđenim rješenjem. Odgovornost za implementaciju uvijek ovisi o dogovoru.
 • Primjeri: Konzultanti za implementaciju ERP rješenja, provođenje procesa akvizicija i spajanja organizacija, konzultanti za sustave kompenzacija i beneficija.

Usmjeravanje (orijentacija, ”counseling”)

 • Pomažemo vam sa izazovnim pitanjima s kojima se suočavate – bila ona poslovne ili privatne prirode (npr. tjeskobe, potištenosti, ljutnje, sukobi, frustracije…).
 • Uz empatiju i na nježan način podržavamo vas u izražavanju tih nedoumica, bojazni ili dilema, u osvještavanju vlastitih uvjerenja, načina razmišljanja i osjećanja, te izgradnji novih perspektiva.
 • Primjeri: Specijalisti za profesionalnu orijentaciju, fakultetski savjetnici koji pomažu studentima u nošenju sa stresom, niskim samopouzdanjem, akademskim problemima, pitanjima identiteta i dvojbama u donošenju odluka. Savjetnici za parove koji pomažu parovima s poteškoćama u odnosu. Organizacijski savjetnici koji pomažu timovima u promjeni org. kulture, klime, uklanjanju “silos efekata”.

Mentorstvo

 • U području u kojemu smo iskusniji od vas dajemo vam širu sliku i konkretne savjete, no istovremeno imate mogućnost otkrivati svoj vlastiti stil i smjer. Naš se odnos ne temelji na nadmoći bilo koje strane, već na međusobnom uvažavanju i dijaloškom učenju.
 • Mi preuzimamo odgovornost za poglede i savjete koje zastupamo (”živimo”), za integritet i autentičnost u tome što od nas učite. Vi ste slobodni odabrati što vi želite i što je za vas najbolje, te preuzimate punu odgovornost za svoje izbore.
 • Primjeri: Talentirani “high-flyers” paired with senior managers who serve as role-models for them.

Coaching

 • Pratimo vas na putu vašeg profesionalnog i/ili osobnog razvoja; od postavljanja ciljeva, osvještavanja mentalnih modela i sposobnosti, preuzimanja odgovornosti za vlastiti  razvoj, do discipliniranog i dosljednog poduzimanja mjerljivih koraka prema promjeni.
 • Mi smo nepristrani i usmjereni na podizanje vaših performansi. Odgovorni smo samo za to da vas pažljivo saslušamo, budemo “ogledalo” za vaše misli i osjećaje, pomognemo vam da bolje razumijete sami sebe, način i kontekst u kojemu funkcionirate, te ponekad izazovno provjerimo (”protresemo”) vaša uvjerenja i predanost na putu razvoja. Vaša je odgovornost da zaista i koračate tim putem.
 • Primjeri: Izvršni direktor koji radi na tome da razvije više empatije i taktičnosti u radu sa suradnicima, nasljednik predsjednika uprave koji nastoji proširiti spektar svojih stilova vođenja, talentirani voditelj tima koji se priprema za napredovanje na menadžersku poziciju.

Medijacija (posredovanje, mirenje)

 • Mi rješavamo sukobe između dvije strane.
 • Naša je odgovornost da strukturiramo sastanke na kojima ćemo se nalaziti s obje strane, te da na temelju činjenica do koji dovede diskusija na tim sastancima donesemo konačan zaključak/odluku o ishodu sukoba.
 • Primjeri: Sporovi o diskriminaciji na radu, sporovi oko skrbništva nad djetetom (starateljstvo i prava posjećivanja), sporovi oko ugovora.

Moderiranje

 • Uklanjamo ili umanjujemo ekstreme (približavamo udaljene pozicije) u toku razgovora, osiguravajući produktivan dijalog.
 • Naša je odgovornost “normalizirati” tok dijaloga; neutralizirati povišene tonove, predrasude, argumentativno, ponavljajuće, kumulirajuće, zbunjujuće, činjenično pogrešno ili nebitno izlaganje.
 • Primjeri: Moderator konferencije, kongresa, poslovnog sastanka ili web foruma.

Facilitiranje

 • Pomažemo skupini ljudi da razumije teme od zajedničkog interesa, bez zauzimanja bilo kakve posebne pozicije u diskusiji.
 • Naša je odgovornosti da oblikovanjem komunikacije podržimo grupu u postizanju razumijevanja i sporazuma u temama oko kojih već postoje ili se tijekom razgovora pojave bilo kakva neslaganja. Mi pomažemo procesu, ali ne utječemo na sadržaj ili konačan rezultat komunikacije.
 • Primjeri: Poslovni facilitator koji facilitira sastanak između uprave tvrtke i sindikata u pregovorima oko kolektivnog ugovora. Facilitacija “World cafe” ili “Open space” skupa na kojemu se oko širokog spektra tema okuplja veliki broj zainteresiranih strana, kao što su to korporativna povlačenja i godišnja strateška planiranja, ili summit UN-a.