Specijalizirani smo za razvoj vještina komunikacije, prezentacije, prodaje, pregovaranja, vođenja, treniranja, coachinga i mentorstva:

Komunikacija
komunikacija

 • Komunikacija kao promjena
 • Komunikacijski kanali
 • Odnos poštovanja (rapport)
 • Razine slušanja
 • Aktivno slušanje
 • Senzorno obogaćen jezik
 • Distorzije, brisanja i generalizacije
 • Koncept taktičnosti
 • Krug i pola komunikacije
 • Otvorena i zatvorena pitanja
 • Apstrakcije i “double bind”
 • Pozitivna povratna informacija
 • Negativna povratna informacija
 • Provjeravanje razumijevanja
 • Sažimanje, parafraziranje
 • Kotač svjesnosti
 • Ti poruke i Ja poruke
 • Postavljanje pitanja
 • Trans i komunikacija
 • Metafore i meta-poruke
 • Psiholingvistika i mnemotehnika

Prezentacija
prezentacija

 • Medijska komunikacija
 • Značaj i djelovanje medija
 • Oblikovanje prezentacije
 • Mediji i autorska prava
 • Govor tijela kao alat uspjeha
 • Korijeni govori tijela
 • Stav, pogled, osmijeh, gestikulacija
 • Ciljana primjena govora tijela
 • Razvoj uspješnog govora tijela
 • Interpretacija govora tijela drugih
 • Samopouzdan nastup
 • Osobni i vanjski doživljaj sebe
 • Tok situacije i ponašanja
 • Priprema podsjetnika za govor
 • Vještina retorike
 • Negativne riječi
 • Nepotrebna formuliranja
 • Bogate i pogođene formulacije
 • Retoričke figure

Prodaja
prodaja

 • Utjecanje, uvjeravanje, prodaja
 • Emocionalna i socijalna inteligencija
 • Koncept transakcijske prodaje
 • Koncept savjetodavne prodaje
 • Koncept prodaje rješenja
 • Proces, planiranje i mjerenje prodaje
 • Teritorijalno organizirana prodaja
 • Kontakti, prodajne prilike i lijevak
 • Izgradnja osobne mreže kontakata
 • Društvene mreže i zajednice
 • Kategorije klijenata/kupaca
 • Prodajne kampanje i poticaji
 • Ugovaranje prodajnih razgovora
 • Telefonsko ugovaranje i hladni pozivi
 • Prepoznavanje donosioca odluka
 • Priprema za prodajni razgovor
 • Analiza potreba klijenta
 • Karakteristike i koristi u ponudi
 • Odnos prema konkurenciji
 • Priprema ponude za klijenta
 • Pitanja, prigovori i izgovori klijenata
 • Dodatna prodaja: up i cross selling
 • Zaključenje prodaje
 • Vođenje ključnih i strateških kupaca
 • Lobiranje i “rainmakeri”
 • Odnosi s klijentima i lojalnost
 • Mjerenje zadovoljstva i lojalnosti

Pregovaranje
pregovaranje

 • Pregovarački trokut
 • Sovjetski model pregovaranja
 • Harvardski model pregovaranja
 • Planiranje pregovora
 • Zajednički teritorij pregovora
 • Mogućnosti i izbori u pregovorima
 • Konflikti, eskalacija i deeskalacija
 • Pregovaračke tehnike i taktike
 • Reagiranje i odvajanje od situacije
 • Raspravljanje
 • Ppridruživanje drugoj strani
 • Odbijanje i promjena okvira pregovora
 • Nametanje i izgradnja zlatnog mosta
 • Eskaliranje i izgradnja razumijevanja
 • Kad je druga strana nadmoćnija
 • Kad se druga strana ukopa
 • Pregovaranje s “tvrdim pregovaračem”
 • Pretvaranje protivnika u partnere
 • Ustupci, argumenti i povjerenje

Vođenje i upravljanje
vodjenje

 • Selekcija, zapošljavanje i uvođenje
 • Izgradnja i vođenje timova
 • Dinamika grupe i dinamika tima
 • Identifikacija sa skupinom
 • Generacijske razlike u timu
 • Pet najčešćih disfunkcija u timu
 • Razvoj različitih stilova vođenja
 • Rezonantni stilovi vođenja
 • Disonantni stilovi vođenja
 • Transakcijsko vođenje
 • Transformacijsko vođenje
 • Situacijsko vođenje
 • Planiranje, organiziranje i delegiranje
 • Motiviranje i demotiviranje
 • Praćenje, kontroliranje, korigiranje
 • Donošenje odluka
 • Preuzimanje odgovornosti
 • Vođenje sastanaka
 • Poslovno planiranje i realizacija
 • Revizije rezultata i naučene lekcije
 • MBO i periodički razgovori o učinku
 • Upravljanje talentima i unapređivanje
 • 5 disciplina učeće organizacije
 • Kibernetika – upravljanje sustavima
 • Samoorganizacija i autopoeza
 • Disipativni ili otvoreni sustavi
 • Životni ciklus organizacija
 • Upravljanje promjenama

Treniranje
treniranje

 • Spektar metoda razvoja
 • Treniranje sposobnosti
 • Andragogija – kako uče odrasli
 • Trendovi u razvoju sposobnosti
 • Priprema trening materijala
 • Didaktika u treningu odraslih
 • Odnos između učenja i poučavanja
 • Planiranje i organizacija treninga
 • Generacijske razlike
 • Sposobnost odraslih za učenje
 • Tehnike koje potiču učenje
 • Komunikacija i interakcija na treningu
 • Osobnost i karizma trenera
 • Organizacija treninga
 • Socijalne forme i metode u treningu
 • Facilitiranje u treningu

Coaching i mentorstvo
coachingmentoring

 • Metode razvoja osobnosti
 • Coaching i mentorstvo
 • Pojedinac, grupa, tima i organizacija
 • Razlika između razvoja i terapije
 • Utvrđivanje područja razvoja
 • Korištenje dijagnostičkih alata
 • Određivanje ciljeva i mjera razvoja
 • Usklađivanje coacha/mentora i klijenta
 • Uloga sponzora u razvoju
 • TO-GROW-ME model razvoja
 • Dogovaranje pravila
 • Određivanje teme i ciljeva
 • Izgradnja odnosa povjerenja
 • Idealno stanje za razvoj
 • Istraživanje stvarnosti klijen(a)ta
 • Istraživanje novih mogućnosti
 • Izvođenje zaključaka
 • Praćenje i procjenjivanje razvoja
 • Suradnički (Co-active) model razvoja
 • Model razvoja usmjeren na rješenja
 • Gestalt model razvoja
 • Model coachinga grupe
 • Model coachinga tima
 • Završavanje procesa razvoja
 • Povratne informacije sponzoru procesa
 • Supervizija (nadzor) i etička praksa
 • Strukovne udruge coacheva i mentora