dijagnostika

Raspolažemo najmodernijim dijagnostičkim alatima za profiliranje funkcioniranja pojedinaca, timova i cijelih organizacija. Kao i fotografija ili rendgenska snimka, profil nam daje sliku osobe/organizacije onog trenutka kada je fotografirana.

Analizu potencijala djelatnika provodimo vrhunskim specijalističkim instrumentima. Tipična područja koja je moguće analizirati su:

  • Motivacija i potrebe: struktura i intenzitet motivacije, motivatori.
  • Sposobnosti: opća inteligencija (g), verbalne (jezične, komunikacijske), neverbalne (logičke, kombinatoričke), numeričke i spacijalne (vizalizacijske, anticipacijske) sposobnosti.
  • Profesionalne sklonosti: sklonost pojedinim profesijama i vrstama rada.
  • Opće funkcioniranje u radu: razina motiviranosti, uklopljenosti u trenutno radno okruženje, organiziranosti, operativnosti, otvorenosti za nove stvari…
  • Osobnost u odnosu na radno mjesto: razina ekstrovertnosti, emocionalne staloženosti, topline u komunikaciji, samouvjerenosti, otvorenosti i pristupačnosti, hrabrosti u socijalnim interakcijama, probitačnosti, poduzetnosti, kreativnosti, sklonosti vođenju…
  • Emocionalni (podsvjesni) profil: funkcioniranje dubljih slojeva osobnosti, sklonosti/aspiracije prema određenim načinima i obrascima ponašanja, intrinzična motivacija, integrirane specifične kompetencije i mogućnosti.
  • Fiziološki profil: karakteristični tip tjelesne konstitucije, indeks tjelesne mase, bazni metabolizam, krvni tlak, broj otkucaja srca, krvna grupa, profil lipida, razina glukoze, razina ketona, oksigenacija krvi, bioelektrična impedancija, kiselost (pH) tijela, relaksacijski odziv (samokontrola i tolerancija stresa), srčana i moždana koherencija.
  • Prodajne kompetencije: informiranost o kupcima i tržištu, planiranje i organiziranje prodajnih aktivnosti, prodajne vještine, upravljanje sobom u prodaji, provođenja prodajnih ciljeva, prodajne strategije i procesa tvrtke te  prodajna administracija.
  • Voditeljske kompetencije: vođenje tima, vođenje kroz promjene, usmjerenost na rezultate, strateško razmišljanje, vlastiti razvoj, razvoj drugih ljudi i način rada u timu.
  • Funkcioniranje organizacije: organizacijska kultura i klima, dinamika grupe/tima, poslovne jedinice ili cijele organizacije, disfunkcije, motiviranost, vrijednosti, karakteristike grupne osobnosti, razina organizacijske zrelosti – na način kojim se izmjerene vrijednosti mogu usporediti s prosjekom u međunarodnim tvrtkama u Europi i svijetu.