intervencije
Interventni coaching, trening ili medijacija visoko je usmjereni rad, najčešće s pojedincima ili timovima u nedoumici, konfliktu ili burn-outu. Njegova je vrijednost u potpuno individualnom i intenzivnom pristupu, tijekom kojeg je moguće brzo identificirati mentalne obrasce i modele koji dovode do problema i raditi na njihovoj zamjeni onima koji će omogućiti kvalitetnije funkcioniranje.

Interventni rad posebno je prikladan za one ljude ili timove koji prolaze kroz različite zahtjevne i stresne situacije s negativnim psihofizičkim utjecajem. To mogu biti, primjerice:

  • poslovne ili osobne krize,
  • nesporazumi, razmirice i konflikti u odnosima unutar tvrtke,
  • poslovno stresna razdoblja (planiranja, projekti, akvizicije/spajanja…)

Cilj nam je stabilizirati ih, omogućiti im da izgrade kvalitetan “ispušni ventil” i riješe svoje probleme, te time spriječiti psihofizičke slomove, izgaranje i odljev kvalitetnih ljudi tvrtke.

Tipični (najčešći) koraci u procesu intervencije

  1. HR inicira intervenciju, te je sponzor procesa.
  2. Dijagnostika – prije prvog susreta osoba (ili više njih) ispunjava dijagnostičke upitnike. Time coach dobiva “rendgensku sliku” situacije.
  3. Prvi susret – razgovor s osobom ili više njih za koje je HR inicirao Quick Fix.
  4. Izvještaj – coach izvještava HR o situaciji, načinu i procijenjenom vremenu potrebnom za rješavanje situacije. HR odlučuje o nastavku.
  5. Intervencije – kroz individualne susrete (1:1). Termine i trajanja dogovaraju coach i klijent/klijenti, ovisno o situaciji. Ako problem uzrokuje okruženje, može ga se snimiti i analizirati u roku 1 do 2 dana. Ako problem zahtijeva uključivanje treće strane (npr. nadređeni, kolege i sl.), u dogovoru s HRomorganizira se zajednički susret (ili susreti). Coaching/mentoring tada prelazi u medijaciju.
  6. Izvještaj HR-u i kontrola po potrebi.

Rad s ljudima pod stresom i u burn-outu

Ovakav rad vrlo često prati i edukacijska komponenta. Važno je klijenta upoznati s time što je zapravo stres, kako i kada se kod njega javlja, kako izgledaju faze stresne reakcije i kako utječu na čovjekovo funkcioniranje. Cilj je naučiti ljude kako prepoznavati simptome i posljedice stresa, spriječiti stres u nastajanju i koristiti tijelo u svrhu prebacivanja iz stresnog stanja u usklađeno funkcionalno stanje.

Nakon toga, klijent će naučiti 4 tehnike kojima može pomoći sebi kad se nađe pod stresom. Vježbe će mu omogućiti da smanji intenzitet i skrati trajanje stresne reakcije, obavlja radne zadatke pod pritiskom vremenskih rokova, preklapajućih zadataka i priljeva stresnih informacija, te da se opusti i dovede u područje optimalnog rada.