Trening za osobni razvoj

osobnost

Osoba je cjelovito biće sačinjeno od uma, tijela i duha koji međusobno utječu jedno na drugo. Popularizacija osobnog razvoja započinje 1960-ih, a do sredine 2000-ih prerasta u cjeloviti program tjelesnog, emocionalnog, mentalnog i duhovnog razvoja, šireći se svjetom. Osobni razvoj započinje osvještavanjem vlastite osobnosti: stavova, obrazaca ponašanja, emocionalnih obrazaca te podsvjesnih uvjerenja. Obilježja osobnosti možemo mjeriti i opisivati, najčešće kao “tip osobnosti” (npr. “introvert”) ili kao “crte osobnosti” (npr. “kreativnost” ili “dominantnost”). Suvremeno razumijevanje ljudske osobnosti počelo se razvijati krajem 19. stoljeća, radovima dubinskih psihologa; Williama Jamesa, Freuda, Junga, Adlera, Ranka… Od sredine 1990-ih razvojem osobnosti bavi se i coaching, nova profesija usmjerena na rad sa zdravim ljudima, najčešće u poslovnom okruženju.

Cjeloviti osobni razvoj obuhvaća i tjelesni i duhovni razvoj – od davnina je poznata uzrečica “U zdravom tijelu, zdrav duh”. Najnoviji radovi pionira u razvoju ljudi i organizacija, kao što su Peter Senge, Otto Scharmer ili Ken Wilber, usmjereni su na pitanja: “Odakle dolazi kreativnost i kako ju razvijati?”, “Odakle dolazi intuicija i kako razvijati nju?”, “Kako uvidjeti sakrivene obrasce u sve složenijem svijetu?”, “Kako donositi kvalitetne odluke?”, “Kakav je najviši oblik ljudskog razvoja?” ili u konačnici “Koji je smisao ovog ljudskog života?”. Odgovore na ova iskonska pitanja znanstvenici pronalaze u vodećim svjetskim kontemplativnim tradicijama.

Specijalizirani smo za razvoj osobnosti, svjesnosti i karaktera, podsvijesti i tijela, vještina upravljanja razvojem osobnosti, vještina razvojnog profiliranja, te vještina upravljanja stanjima svijesti.

Razvoj osobnosti
osobnostraz

 • Kako se razvija naša osobnost
 • Fiziologija i temperament
 • Instinkti i primarne emocije
 • Razdvajanje: “ja” i “ne-ja”
 • Jezik i rađanje ega, slike o sebi
 • Mehanizam pažnje
 • Razvoj slike o sebi
 • Identifikacije i idealizacije
 • Isključivost (“ekskluzivnost”)
 • Otpisivanja i potiskivanja
 • Razvoj i manifestacije ega
 • Samoreferentna faza razvoja
 • Reaktivna faza razvoja
 • Proaktivna faza razvoja
 • Samorefleksivna faza razvoja
 • Ego obrazac (“ego-trip”)
 • Granice ega: “Ja” i “drugi”
 • Sekundarne emocije i tjelesne reakcije
 • Zarobljena pažnja
 • Mehanizmi obrane ega
 • Podsvjesne igre
 • Svjesne igre – manipulacija i igre moći
 • Cijena igara za organizaciju
 • Indeks distance moći
 • Kako prerasti “ego-trip”
 • Detaljnije faze razvoja ega
 • Uvid u profil vlastite osobnosti

Razvoj svjesnosti
svjesnost

 • Mehanizam svjesnosti i pažnje
 • Usmjeravanje pažnje
 • Porivi, podsvjesno i svjesno
 • Instinktivne reakcije: borba, bijeg, predaja
 • Sjena: otpisano, potisnuto, idealizirano
 • Od potrebe do želje, od želje do ovisnosti
 • Iracionalne sile koje nas pokreću
 • Feminina i maskulina energija
 • Načela utjecanja i uvjeravanja
 • Ovisnosti i odbojnosti
 • Mehanizam projekcije
 • Imunost na promjene
 • Emocije i motivacija
 • Destruktivne emocije
 • Dinamika eskalacije konflikta
 • Osvještavanje poriva i emocija
 • Osvještavanje podsvjesnih uvjerenja
 • Osvještavanje misaonih obrazaca
 • Uvid u vlastiti emocionalni profil
 • Uvid u profil funkcioniranja podsvjesti
 • 4 leće kroz koje gledamo svijet

Upravljanje  razvojem osobnosti
temeljosobnosti

 • Kartografija osobnog razvoja
 • Objektivnost i subjektivnost
 • Načelo neodređenosti
 • Ontološki pogled na svijet
 • Epistemološki pogled na svijet
 • Osjet, percepcija i pretpostavke
 • Percepcija, filtriranje i stvarnost
 • Ograničenja osjetila
 • Promjena percepcije
 • Navike, očekivanja i pretpostavke
 • Navike uspješnih ljudi
 • Kibernetski koncepti i načela
 • Reaktivnost i proaktivnost
 • Fleksibilnost i opstanak prilagodljivih
 • Odgovornost kao sposobnost
 • Rekurzivnost i refleksivnost

Razvoj karaktera
karakter

 • Savjesnost ili nad-ja
 • Razvoj samodiscipline
 • Razvoj dosljednosti
 • Operativni stabilizatori
 • Ugoda i karakter
 • Snaga volje i ambicija
 • Usmjerenost na ciljeve
 • SMART ciljevi u životu i radu
 • Razvoj osobnosti i razvoj karaktera
 • Razine kognitivnog razvoja
 • Kognitivni razvoj i moralni razvoj
 • Razine moralnog razvoja
 • Osobna i profesionalna etika
 • Kategorički imperativ
 • Karakter i utilitarno razmišljanje
 • Spiralna dinamika razvoja vrijednosti
 • Karakterne snage i vrline
 • Uvid u profil karakternih snaga i vrlina

Razvojno profiliranjeprofiliranje

 • Osnove dijagnostike i profiliranja
 • Profiliranje osoba i organizacija
 • Testovi, upitnici i načini mjerenja
 • Mjerenje stanja, sposobnosti i osobnosti
 • Utvrđivanje svrhe profila
 • Odabir instrumenta za izradu profila
 • Osnove faktorske analize
 • Provjera pouzdanosti i valjanosti testa
 • Evolucija koncepta inteligencije
 • Testovi kognitivnih sposobnosti
 • BFQ – Velepetori upitnik crta osobnosti
 • MBTI – Myers-Briggsov indikator tipova
 • RHETI tipološki upitnik
 • 16PF upitnik Raymonda Cattella
 • EPQ Eysenckov upitnik osobnosti
 • NEO-PI-R inventar osobnosti
 • NST upitnik strukture sklonosti
 • Belbinov upitnik uloga u timu
 • Plutchikov indeks profila emocija
 • Hartmannov upitnik granica ega
 • Hollandova profesionalna tipologija
 • Upitnik motivacije i potreba
 • Upitnik 360° povratne informacije
 • Upitnici profesionalnih kompetencija
 • VIA-IS upitnik vrijednosti
 • Wartegg projektivni test
 • WUSCT upitnik razvoja ega
 • GPTW upitnik organizacijske kulture
 • OCAI upitnik organizacijske kulture
 • Ograničenja mjernih instrumenata
 • Upotreba odabranih instrumenata
 • Izrada višesmjernog profila osobe
 • Snage i slabosti pojedinih instrumenata
 • Interakcije među pokazateljima
 • Pokazatelji stila odgovaranja
 • Interpretacije osobnih i org. profila
 • Primjeri i studije slučajeva: pokazni profili
 • Komuniciranje problematičnih profila

Razvoj tijelatijelo

 • Tijelo kao sustav
 • Povezanost uma i tijela
 • Razvoj funkcionalnih obilježja
 • Razvoj motoričkih obilježja
 • Razvoj primjenjivih morfoloških obilježja
 • Somatosenzorna karta
 • Fiziologija čovjeka i tjelesni tipovi
 • Upravljanje tjelesnom energijom
 • Tjelesna izdržljivost, snaga i gipkost
 • Izometrički sustav vježbi snage
 • Hatha joga sustav vježbi gipkosti
 • Aerobni sustav vježbi izdržljivosti
 • Individualizirani program razvoja tijela
 • Prehrana i detoksikacija tijela
 • Bjelančevine, ugljikohidrati, masti
 • Vitamini, minerali i dodaci prehrani
 • Provjera intolerancije tijela
 • Redoviti sistematski pregledi
 • Dinamika stresa i relaksacije
 • Jacobsonova progresivna relaksacija
 • Utjecaj saune, masaže i hladnog tuša
 • Biološki ritmovi čovjeka
 • Tjelovježba, zdravlje i životni vijek
 • Inteligencija tijela i tjelesni um
 • Lijeva i desna moždana hemisfera
 • Maskulinost, femininost, seksualnost
 • Biologija uvjerenja
 • Interpretacija govora tijela

Razvoj podsvijesti
podsvijest

 • Podsvijest i koncept “sjene”
 • Škole, pravci i modeli u radu na podvijesti
 • Transformacije svijesti po Wilberu
 • Freudov psihoanalitički model razvoja
 • Jungova analitička psihologija
 • Assagiolijeva psihosinteza
 • Bernova transakcijska analiza
 • Gestalt metoda Fritza Perlsa
 • Sinteza TA i Gestalt metode
 • Rolfing metoda rada s tijelom
 • Gendlinova metoda fokusiranja
 • Hipnotske metode Miltona Ericksona
 • Tehnike Neurolingvističkog programiranja
 • Hendrixova Imago metoda
 • TimeLine metoda
 • Hellingerova metoda konstelacija
 • Integracija sjene 3-2-1 metodom
 • Metoda dijaloga glasova
 • Promjena uvjerenja Keganovom metodom
 • Bricks of Change metoda
 • Promjena uvjerenja CRAFT metodom
 • Promjena uvjerenja Psych-K metodom
 • EMDR metoda Francine Shapiro
 • Biofeedback metode: GSR, EKG, EEG
 • Metode hemisferne sinkronizacije
 • Metode vizualizacije
 • Metode autosugestije
 • Hipnotske metode i rad sa transom
 • Interdisciplinarni razvoj (cross-trening)

Razvoj stanja svijesti
svijest

 • Struktura, stanje i sadržaj svijesti
 • Svjesno, pred-, pod- i ne- svjesno
 • Razine svijesti i frekvencije mozga
 • Stanja svijesti i njihov razvoj
 • Pet velikih stanja svijesti
 • Budnost, sanjanje i duboko spavanje
 • Stanje stresa i opušteno stanje
 • Stanje hipnotičkog transa
 • Stanje zone ili toka
 • Meditativna stanja svijesti
 • Tehnike meditacije
 • Metoda senzorne svjesnosti
 • Metoda kamen-meditacije
 • Cade-Wise metode
 • FFR metode
 • Metoda srčane koherencije
 • Metode senzorne deprivacije
 • Metode senzornog preopterećenja
 • Metoda carske pranajame
 • Metoda holotropskog disanja
 • Utjecaj meditacije na razvoj ega
 • Meditacija i kontemplacija
 • Stanja koja su temelj kreativnosti
 • Stanja koja su temelj empatije
 • Stanja koja su temelj intuitivnosti
 • Područje “Prisustva” prema Scharmeru
 • Kreativnost prema “Teoriji U”
 • Upravljanje životnom energijom

Transpersonalni razvoj
transpersonalni

 • Intrinzična motivacija i njeni izvori
 • Humanistička psihologija
 • Maslow i potreba za nadrastanjem sebe
 • Transpersonalna psihologija
 • Freud i Jung: predsvjesno i nadsvjesno
 • Zablude između pred- i nad- svjesnog
 • Platonski i Jungovski koncepti arhetipova
 • Temperament i bazična tipologija osobe
 • Tipologija prema Jungu i MBTI
 • Tipologija prema Keirsey-u
 • Tipologija prema Enneagramu
 • Grofovo holotropsko disanje
 • Hellingerove konstelacije
 • Duhovnost i duhovna inteligencija
 • Razine duhovnog razvoja prema Fowleru
 • Razine duhovnog razvoja prema Wilberu
 • Svjetske kontemplativne tradicije
 • Metode ne-dualnog propitkivanja
Oglasi