1Dijagnostika
Snimanje “rendgenske slike” funkcioniranja ljudi, timova i/ili cijele organizacije. Dijagnosticiranje tko su talenti, gdje ima poteškoća. Utvrđivanje područja i prioriteta razvoja. Usporedba kako ljudi funkcioniraju u odnosu na potrebe uloge lidera, prodavača, pregovarača… ili kako funkcioniraju u odnosu na druge tvrtke.

2Organizacijski razvoj
Razvoj ključnih ljudi, timova i organizacije u odnosu na trenutne zahtjeve posla. Ne “razvoj radi razvoja”, već razvoj radi boljeg rezultata tvrtke. Rad s ljudima direktno u poslovnim situacijama (npr. sastanci/kolegiji, projekti, prodajne posjete), intervencije u kulturu organizacije, te rad kroz treninge i radionice s temama iz svakodnevnog posla.

3Intervencije
Rad s ljudima ili timovima koji prolaze kroz poslovnu krizu, kroz konflikte u odnosima unutar tvrtke, kroz razdoblje koje je za njih poslovno zahtjevno i stresno. Cilj je stabilizirati ih, omogućiti im da izgrade kvalitetan “ispušni ventil” i time spriječiti psihofizičke slomove, izgaranje i odljev kvalitetnih ljudi tvrtke.

5Executive Coaching i Mentorstvo
Individualni razvoj lidera i menadžera kroz situacije koje im se javljaju svakodnevno u poslu. U 1:1 radu pomaže im se da uče iz tih situacija, razvijaju svoju emocionalnu i socijalnu inteligenciju, prilagođavaju svoju osobnost, vještije primjenjuju svoja znanja, ili da budu kreativniji u radu.

6Mindroom
Specijalistički performance trening i trening uma korištenjem najmodernijih EEG, EKG i GSR uređaja s ciljem: ovladavanja stresnim stanjima, prevencije i uklanjanja uzroka burn-outa, treninga samosvjesnosti i kreativnosti, promjene destruktivnih i izgradnje konstruktivnih podsvjesnih obrazaca, te istraživanja svijesti i nesvjesnih područja psihe.

 

Temeljna inspiracija: Atenska škola

Prije 2.380 godina, Platon je utemeljio školu koja će postati izvor iz kojeg je potekao razvoj cijele Zapadne civilizacije. Svoju je školu nazvao “Akademija”.

Platon je Akademiju izgradio na ideji koja je bila daleko ispred njegovog vremena, na uvjerenju kako svaka osoba ima potencijal za majstorstvo i veličinu. Potencijal koji se rađa iz znanja i samospoznaje. Škola je bila zatvorenog tipa, što znači da je imala kontinuitet rada sa stalnim sudionicima koji su između sebe s vremenom gradili dugoročne i kvalitetne odnose, dijeleći se nesputano i učeći o sebi. Iako je postojala i poštivala se razlika između mlađih i starijih članova, nije bilo čvrste granice između učenika i učitelja. Akademija je objedinjavala različite teme u svojem kurikulumu, od čega se svaka prenosila metodom koju je Platonu predao njegov učitelj Sokrat. Platon i njegovi suradnici postavljali su pred sebe probleme o kojima bi diskutirali i rješavali ih. Dijalogom su gradili znanje i vlastiti karakter, dolazeći tako do spoznaja i istina većih od stavova bilo čijeg ega. Platon je ponekad držao predavanje, no preferirala se i najčešće prakticirala dijalektika. Kurikulum je bio integralan, objedinjujući u sebi fiziku i metafiziku, ontologiju i epistemologiju. Ovaj revolucionaran pristup, osmišljen kako bi potaknuo preispitivanje i samostalno razmišljanje, poseban je naglasak stavljao na uključivanje i razvijanje više različitih dimenzija pojedinca.

atenaPlatonova Akademija postala je inspiracija i svjetionik ljudskog razvoja kroz vjekove. Njegovu tradiciju nastavili su drugi, počevši s Platonovim učenikom Aristotelom čija se škola zvala Licej. Čak je i Einstein bio nadahnut Platonovim pristupom razvoju te je osnovao svoju školu – Olimpija Akademiju koju su činili on i njegova skupina švicarskih prijatelja. Olimpija je također imala integralni pristup, objedinjujući u dijalogu teme od filozofije do fizike. Sam Einstein više je puta izjavio kako je Olimpija Akademija imala značajan utjecaj na njegov intelektualni razvoj i znanstvenu karijeru.

Aristotelova tradicija u korijenu je inspiracije razvojne djelatnosti Aspirie. Svoje škole, treninge, coaching i mentorstvo, savjetovanje i organizacijske intervencije temeljimo na svim opisanim načelima: integralnosti kurikuluma, dijaloškom i iskustvenom radu te ravnopravnosti sudionika uz međusobno poštovanje.