ORGANIZACIJSKE PERFORMANSE, INDIVIDUALNE PERFORMANSE I RAZVOJ.

1Dijagnostika
Snimanje “rendgenske slike”  funkcioniranja ljudi, timova i/ili cijele organizacije. Dijagnosticiranje tko su talenti, gdje ima poteškoća. Utvrđivanje područja i prioriteta razvoja. Usporedba kako ljudi funkcioniraju u odnosu na potrebe uloge lidera, prodavača, pregovarača… ili kako funkcioniraju u odnosu na druge tvrtke.

2Organizacijski razvoj
Razvoj ključnih ljudi, timova i organizacije u odnosu na trenutne zahtjeve posla. Ne “razvoj radi razvoja”, već razvoj radi boljeg rezultata tvrtke. Rad s ljudima direktno u poslovnim situacijama (npr. sastanci/kolegiji, projekti, prodajne posjete), intervencije u kulturu organizacije, te rad kroz treninge i radionice s temama iz svakodnevnog posla.

4Škole
Škola organizacijskog razvoja (OD), Škola upravljanja ljudskim resursima (HRM), Škola  prodajnog coachinga i menadžmenta. Svaka od ovih škola izvodi se kao zaokružena cjelina, kroz sustavno prenošenje i usvajanje novih znanja, metoda i alata te uvježbavanje novih i usavršavanje postojećih vještina.

3Intervencije
Rad s ljudima ili timovima koji prolaze kroz poslovnu krizu, kroz konflikte u odnosima unutar tvrtke, kroz razdoblje koje je za njih poslovno zahtjevno i stresno. Cilj je stabilizirati ih, omogućiti im da izgrade kvalitetan “ispušni ventil” i time spriječiti psihofizičke slomove, izgaranje i odljev kvalitetnih ljudi tvrtke.

5Executive Coaching i Mentorstvo
Individualni razvoj lidera i menadžera kroz situacije koje im se javljaju svakodnevno u poslu. U 1:1 radu pomaže im se da uče iz tih situacija, razvijaju svoju emocionalnu i socijalnu inteligenciju, prilagođavaju svoju osobnost, vještije primjenjuju svoja znanja, ili da budu kreativniji u radu.

6Mindroom
Specijalistički performance trening i trening uma korištenjem najmodernijih EEG, EKG i GSR uređaja s ciljem: ovladavanja stresnim stanjima, prevencije i uklanjanja uzroka burn-outa, treninga samosvjesnosti i kreativnosti, promjene destruktivnih i izgradnje konstruktivnih podsvjesnih obrazaca, te istraživanja svijesti i nesvjesnih područja psihe.

Oglasi